Generalforsamling 2007

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK GEOLOGISK FORENING 2007

Herved innkalles til Generalforsamling i Norsk Geologisk Forening i Hotell Atlantic , Stavanger, tirsdag 9. januar 2007, kl 17:00.

AGENDA:

1.      Valg av møteleder

2.      Dagsorden til godkjenning

3.      Hovedstyrets årsberetninger for 2004 og 2005 til godkjenning

4.      Regnskap for 2004 og 2005 til godkjenning

5.      Fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer

6.      Forslag til endring av vedtekter til godkjenning

7.      Valg

Med vennlig hilsen

Arvid Nøttvedt                                   Gunn Haukdal

president                                          generalsekretær
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk