Generalforsamling 2015

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK GEOLOGISK FORENING 2015

Herved innkalles til Generalforsamling i Norsk Geologisk Forening i Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger, tirsdag13. januar 2015 kl 17:30.

AGENDA

1. Valg av møteleder, referent og et medlem til å undertegne protokoll

2. Dagsorden til godkjenning

3. Hovedstyrets årsberetninger for 2013 og 2014 til godkjenning

4. Regnskap for 2012 og 2013 til godkjenning

5. Fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer

Ordinær medlem: kr 590

Familiemedlem (uten GEO): kr 250

Student: kr 250

6. Valg

 

Med vennlig hilsen

Tom Bugge President

Ann Mari Husås Administrasjonsleder

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk