Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen 2017 ble avholdt 10. januar kl. 1730 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo i forbindelse med Vinterkonferansen 2017.

Saksdokumentene er nå lagt ut digitalt.

 

Følgende agenda var sendt ut på forhånd:

1. Valg av møteleder, referent og et medlem til å undertegne protokoll

2. Dagsorden til godkjenning

3. Hovedstyrets årsberetninger for 2015 og 2016 til godkjenning

4. Regnskap for 2012 og 2013 til godkjenning

5. Fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer
Ordinær medlem: kr 590
Familiemedlem (uten GEO): kr 250
Student: kr 250

6. Valg 

 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk