Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen 2019 blir avholdt 8. januar kl. 1730 på Scandic Bergen City i Bergen i forbindelse med Vinterkonferansen 2019.

Saksdokumentene er her lagt ut digitalt.

 

Følgende agenda er satt:

1. Valg av møteleder, referent og et medlem til å undertegne protokoll

2. Dagsorden til godkjenning

3. Hovedstyrets årsberetninger for 2017 og 2018 til godkjenning

4. Regnskap for 2016 og 2017 til godkjenning

5. Fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer

Ordinær medlem: kr 690 (kr. 590 pr i dag)
Familiemedlem (uten GEO): kr 290 (kr. 250 i dag)
Student: kr 290 (kr. 250 i dag)

6. Vedtektsendring

Dagens § 5.2 Hovedstyret:     
Medlemmer av hovedstyret velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på fire år.    

Endringsforslag fra styret:     
Medlemmer av hovedstyret velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på fire år, med mulighet for gjenvalg med en funksjonstid på to år av gangen

7. Valg

 

 

 

 

 

 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk