Brøgger-prisen tildelt Ellen Sigmond

Ellen Sigmond Ellen Sigmond Norges geologiske undersøkelse
Brøggerprisen 2017 er tildelt Ellen M.O. Sigmond  

Ellen M.O. Sigmond mottok i dag, som første kvinne, Norsk Geologisk Forenings Hederspris – Brøggerprisen. Hun mottar prisen for sitt livslange arbeid med å kartlegge Norges geologi, og banebrytende bidrag til forståelse for hvordan landet vårt er bygget opp.  

Brøggerprisen er opprettet av Norsk Geologisk Forening og er oppkalt etter Professor W. C. Brøgger, en av Norges fremste geologer og samfunnsbyggere. Denne prisen tjener som en æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt, og gjennom en livslang innsats har bidratt på faglig høyt nivå, og arbeidet må inneholde nye og banebrytende bidrag.  


Et enstemmig styre i Norsk Geologisk forening besluttet å gi Brøggerprisen for 2017 til Ellen M.O. Sigmond (f. 1936). Hun er utdannet ved Universitet i Bergen (UiB). I dag er hun pensjonist etter en livslang karriere ved Norges geologiske undersøkelse.  

Ellen er en kvinnelig pioner innen norsk geologisk vitenskap. Hennes livslange arbeid har gitt ny og ofte banebrytende forståelse av hvordan landet vårt er bygget opp. Få kvinner har som henne dominert det geologiske fagmiljøet i Norge fra tidlig 60-tall og helt fram til i dag. Hun har ledet arbeidet med store sammenstillinger av geologiske kart i Norge og Nord-Europa. Arbeidet har blant annet resultert i 5 oversiktskart over berggrunnsgeologien i Sør-Norge i målestokk 1:250 000. Kartet «Berggrunnskart, Norge med havområder. Målestokk 1:3 mill» som ble utgitt i 1992 har gitt geologer ny erkjennelse av sammenhengen mellom land og offshore-geologien. Det siste og største kartet over Nord-Europa har hun sydd sammen med bidrag fra 22 ulike land. Kartene har vakt internasjonal oppsikt både for det faglige innholdet og den kartografiske fremstillingen.  

Hennes arbeid med kartlegging har vært og er viktig for Norges olje- og mineralindustri, arealplanleggere i kommuner og forvaltning og norske akademiske geofaglige institusjoner. Ellens arbeid har vært utrettelig, omfattende og av høy kvalitet, og gjennomført med stor kjærlighet til Norges berggrunnsgeologi.  

Hun er i dag særs opptatt av å formidle viktigheten av geologiske kart i kommuner, kanskje i dag viktigere enn noen gang. Kunnskapen er nødvendig når det skal lages tuneller, veier og jernbaner, utøve arealplanlegging og leting etter nyttige mineraler, malm og bergarter. Videre er hun opptatt av at norsk fagspråk brukes og opprettholdes slik at det ikke forvitrer og videreutvikling stanser.   

Komiteen har bestått av Brit-Lisa Skjelkvåle (leder) og Snorre Olaussen.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk