NGFs ærespris

STATUTTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENINGS ÆRESPRIS

Vedtatt av Norsk Geologisk Forenings styre 31.10.12

Norsk Geologisk Forenings (NGFs) Ærespris er en utmerkelse til en person som har gjort en særskilt innsats for foreningen.

§1
Æresprisen utdeles til en person som har gjort en samlet ekstraordinær innsats for foreningen over tid, langt utover det man forventer gjennom vanlige komite- og/eller styreverv.  

§2
Æresprisen nomineres av og tildeles etter vedtak i NGFs styre. En besluttet utdeling skal foregå på første Vinterkonferanse etter beslutning om tildeling.

§3
Prisen utdeles når styret finner en verdig kandidat.

§4
Æresprisen består av et kunstverk, samt et diplom.

§5
Utdeling av prisen formidles i pressemelding.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk