Norske Shells geopris 2013

Norske Shells geopris 2013 ble tildelt Aubrey Roberts, masterstudent ved UiO, for foredraget Characterization of a new Ophthalmosaurid ichtyosaur from the Upper Jurassic of Spitsbergen.

Komitéens kriterier og begrunnelse

Komitéen la følgende kriterier til grunn i sin vurdering:

Komiteen har lagt like stor vekt på det faglige innholdet som på formidlingen

Faglig innhold:

•          En klart definert problemstilling
•          Begrunnelse for valg av metode
•          Klart skille mellom observasjoner og tolkning
•          Faglig forståelse / trygghet

Formidling:

•          Organisering av foredraget
•          Kvalitet på figurer og foto
•          Kandidaten evner å fortelle dette på en forståelig og klar måte.
•          Blikkontakt med publikum og stemmebruk.
•          Entusiasme

 

 

Komitéen begrunnelse

Kandidaten viser en stor faglig modenhet og har en god innsikt og oversikt.

Mål, metode og konklusjon kom godt fram.

Kandidaten klarte å formidle et faglig smalt felt på en poengtert, klar og overbevisende måte.

Kandidaten viste et stort engasjement som smittet over på tilhørerne.

Rodmar Ravnås, Norske Shell, delte ut prisen under festmiddagen på Vinterkonferansen.

Komiteen besto av

Tom Bugge, Det norske

Merethe Frøyland, Naturfagsenteret, UiO

Sven Dahlgren, Buskerud Telemark Vestfold Fylkeskommuner

Trond Slagstad, NGU

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk