Norske Shells Geopris 2011

På Vinterkonferansen i Stavanger delte Torgeir Stordal ut Norske Shells Geopris for femte gang. Årets vinner ble masterstudent Espen Torgersen, Universitetet i Bergen, med foredraget “Evidence of multiphase igneous activity in the Sokndal lobe of the Bjerkrem-Sokndal layered intrusion.”

 

Begrunnelse for tildelingen

”Mange studenter leverte meget bra, veloppbygde foredrag med klare konklusjoner og fine illustrasjoner,” uttalte juryen som bestod av Cathrine Pedersen, Statoil (leder), Rolv Dahl og Bart Hendriks, begge fra NGU.

I hht. statuttene er Norske Shells Geopris en utmerkelse og belønning til hovedfagsstudenter eller nylig uteksaminerte geologer for beste muntlige presentasjon av eget hovedfagsarbeid ved Norsk Geologisk Forenings Vinterkonferanse. Prisen er på kr 30.000. Juryen skal vektlegge faglig innhold og klarhet i fremstilling. Arbeider som viser faglig selvstendighet og kreativitet vil favoriseres.

Årets vinner ble masterstudent Espen Torgersen, Universitetet i Bergen, med foredraget “Evidence of multiphase igneous activity in the Sokndal lobe of the Bjerkrem-Sokndal layered intrusion.”

Juryen mente at studenten leverte en presentasjon preget at systematisk oppbygging, fine strukturerte slides, enkle og forståelige forklaringer på komplekse data, integrasjon av flere metoder for å komme frem til konklusjonene, stor faglig selvstendighet og klare konklusjoner.

Juryen mente at Torgersen ga en presentasjon som profesjonelle kan lære av.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk