Reuschmedaljen 2020

Tore Grane Klausen har mottatt Norsk Geologisk Forenings Reuschmedalje 2020. Han har levert en rekke svært viktige arbeider om den geologiske utviklingen i Barentshavet.

Reusch-medaljen er opprettet av Norsk Geologisk Forening til minne om Dr. Hans Reusch. Reusch tok i 1905 initiativet til å stifte foreningen og var dens første formann. Han grunnla også foreningens tidsskrift. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år og gis som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard. 

Tore Grane Klausen har integrert geokjemi, seismikk, feltdata fra Svalbard og brønndata på en måte som har vært med på å løfte forståelsen både av den sedimentologiske og tektoniske utviklingen av området. Spesielt har hans utmerkede arbeid om utviklingen av det enorme Snadd-deltaet i midtre til sen trias vært med på å sette en standard. Dessuten har han kommet med økt vår forståelse av utviklingen av de storskala endringene i provenans gjennom både trias og jura.  

Klausen har publisert mer enn 20 artikler i internasjonale tidsskrifter, 12 av dem som førsteforfatter. Han har også bidratt til viktig formidling av sine forskningsresultater.  

Klausen har vist faglig selvstendighet ut over det som forventes, levert forskning av høy internasjonal standard og vist gode evner til å kommunisere sine resultater i vitenskapelige og annen sammenheng. 

Komite:
Øystein Nordgulen
Brit-Lisa Skjelkvåle
Henrik Svensen

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk