Reuschmedaljen 2015

Reuschmedaljen 2015 ble tildelt Lars Eivind Auglend på Vinterkonferansen.

 

Komiteens begrunnelse er:

Reuschmedaljen 2015 er tildelt Lars Eivind Auglend

Reusch-medaljen er opprettet av Norsk Geologisk Forening til minne om Dr. Hans Reusch. Reusch tok i 1905 initiativet til å stifte foreningen og var dens første formann. Han grunnla også foreningens tidsskrift. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år og gis som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard.

Reuschmedaljen for 2015 ble tildelt Lars Eivind Auglend, Universitetet i Oslo. Tildelingen fant sted i Stavanger under Vinterkonferansen 2015, en konferanse som samler geologi-Norge annet hvert år. Prisvinneren har vært doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo og er nå postdoktor ved Quebec universitetet i Montreal, Kanada. Auglends arbeid omhandler geologiske sammenhenger mellom bergarter på Øst-Grønland og Bodø-traktene.

Da Norge og Grønland braste sammen for rundt 400 millioner år siden ble det dannet en fjellkjede som geologene omtaler som den kaledonske fjellkjeden. Auglends doktorgradsavhandling har bidratt til bedre kunnskap og nye modeller for utviklingen av denne fjellkjeden. Fjellkjededannelser fører til at enorme bergartsflak, såkalte skyvedekker presses oppå hverandre i store stabler. Det er de øverste bevarte flakene i nordlige Nordland og Troms som har vært tema for studiet og disse har blitt sammenlignet med bergarter i Liverpool Land, øst-Grønland, en sammenligning som har gitt et nytt syn på stablingen på norsk side. Selv om studien er konsentrert i Nord-Norge har resultatene betydning for et større geografisk område i Skandinavia og også for den geologiske utviklingen av øst-Grønland. Resultatene er banebrytende, ikke minst i lys av at de er skapt av en ung forsker i starten av sin vitenskapelige karriere.

Komiteen som har vurdert Auglends arbeid presiserer også den store spennvidden ogmodenhet i valgavvitenskapelige metoder.Det grunnleggende arbeidet er lagtgjennom kartlegging og undersøkelser i felt sammen med laboratorieanalyser av innsamlede bergartsprøver. Han hargjennom studien også vist at hanevnerå samarbeide med kolleger iinn-ogutlanden fremragende måte.

Årets komité besto av Egil Tjåland, Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet, William Helland-Hansen, Universitetet i Bergen og Tom Bugge, Det norske oljeselskap, sistnevnte i funksjon av president i Norsk Geologisk Forening. Komiteen samlet seg enstemmig om en kandidat, og uttaler at Lars Eivind Auglend er en meget verdig mottaker av Reusch-medaljen for 2015.

                       

Mer i denne kategorien Reuschmedaljen 2011 »
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk