Reuschmedaljen 2017 tildeles Dr. Alexander Minakov

Reuschmedaljen 2017 er tildelt Dr. Alexander Minakov  

Dr. Alexander Minakov mottok i dag Norsk Geologisk Forenings Reushmedalje. Han mottar prisen for sitt fremragende vitenskapelige arbeid om geologisk utvikling av kontinentalmarginen som avgrenser nordlige Barentshav mot Eurasiabassenget i Polhavet.  

Reusch-medaljen er opprettet av Norsk Geologisk Forening til minne om Dr. Hans Reusch. Reusch tok i 1905 initiativet til å stifte foreningen og var dens første formann. Han grunnla også foreningens tidsskrift. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år og gis som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard.  

 

Et enstemmig styre i Norsk Geologisk forening besluttet å gi Reuschmedaljen for 2017 til Dr. Alexander Minakov (f. 1982). Han er utdannet ved Universitet i Bergen (UiB), og arbeider i dag som postdoktor ved Universitet i Oslo.  

Minakovs arbeide har tilført ny og viktig geologisk kunnskap om en av de minst kjente kontinentalmarginene på Jorden i nordlige Barentshav mot Eurasiabassenget. Hans arbeid har resultert i en ny modell for utviklingen av marginen via skjærmargin og kontinental oppsprekking til havbunnsspredning og dannelse av dyphavsbassenget i nord. Metodikk han har utviklet i studiet har senere vist seg å ha viktig anvendelse for kartlegging av kontinentmarginer også i andre områder med lite kjent geologi, og vurderes som svært relevant for norsk geologi.  

Han har sammen med en rekke andre arbeider dokumentert unikt forskertalent gjennom kombinasjonen av teoretiske skolering og evnen til kvantitativ modellering med praktisk anvendelse til å løse fundamentale geologiske problemstillinger.    

Komiteen har bestått av Janka Rom (leder), Mathias Forwick og Mai-Britt Mørk.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk