Toffenprisen 2021

Hans Arne Nakrem mottar Toffenprisen for sin entusiastiske formidling av geologi. Professor Hans Arne er paleontolog ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

Toffenprisen er en æresbevisning til en geolog som gjennom foredrag, artikler eller på annet vis har bidratt vesentlig til popularisering av vitenskapelig forskning og faget generelt. Prisen er oppkalt etter Professor Christoffer Oftedahl (”Toffen”), en av Norges fremste formidlere av geologifaget til studenter og allmennheten.

NGF gratulerer!

Innstilling til Toffenprisen 2021

Toffenprisen er en æresbevisning som deles ut til geologer som har bidratt vesentlig til popularisering av vitenskapelige forskning og faget mer generelt. Komiteen for Toffenprisen fikk inn gode forslag i år, men valget var enkelt: Toffenprisen 2021 går til Hans Arne Nakrem, professor i paleontologi ved Naturhistorisk Museum. 

Mange er de lekfolk som ønsker svar om stein og fossiler de kommer over i skog, mark og hage. I dag tar nettets sosiale medier i høy grad seg av slike forespørsler, men Hans Arne Nakrem har gjennom mer enn 30 år vært en unik og raus ressurs de har kunnet komme til i. Via tjenesten «Spør en paleontolog» til Naturhistorisk museum i Oslo når han ut til hele landet. Han har god kontakt med amatørgeologene, både Geologisk museums venneforening Palvenn og hos andre amatørgeologiske foreninger. 

Hans Arne stiller opp for media i store og små sammenhenger, og han går ut i media, som for eksempel når våre fossillokaliteter raseres, eller når han vil fortelle om Marokkos spektakulære fossiler, eller Malmøyas. Han har også skrevet mange geologiske guider til bruk for geointeresserte. 

Hans Arne er en unik guide i felt og er raus med humor, varme, innsikt og historier enten det er en seniorforening som får bli med ham til Malmøya eller det er 75 barn som skal bygge dinosaurpuslespill på Iguanodondag ved Østensjøvannet.  

Nakrem har skrevet nærmere 50 populærvitenskapelige artikler i bladet Geo og andre magasiner; han har ifølge forslagsstillerne holdt om lag 75 populærvitenskapelige foredrag, og ikke minst: han tar med seg publikum på geofaglige ekskursjoner og har vært en ildsjel på Geologiens Dag og på Dinosaurdager på museet. Han er også en ivrig og dyktig fotograf, noe som kommer godt med i foredrag om alt fra konodonter til fossiljakt på Svalbard. 

Hans Arne Nakrem fikk i 2015 NGFs ærespris for sitt arbeid for konferanser og for Geologiens Dag. Paleontologi har alltid vakt stor interesse i geologisk formidling og med Hans Arne Nakrem kan vi trekke tråden tilbake til formidlere som Anatol Heinz. Komiteen mener at det derfor ikke er noen tvil om at årets Toffenpris går til en verdig vinner.

Komite:
Helga Kikki Flesche Kleiven
Karsten Eig
Terje Solbakk

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk