Følgende har mottatt hedersbevisningene tidligere.

Brøggerprisen:

Markvard Sellevoll (2003)

Jan Mangerud (2005)

Knut Heier (2007)

Knut Bjørlykke (2009)

Tore Vorren (2011)

Roy Gabrielsen (2013)

 

 

Toffenprisen 2013 ble tildelt Halfdan Carstens på Vinterkonferansen i Oslo.

Reuschmedaljen for 2011 ble tildelt Atle Rotevatn, UiB, under Vinterkonferansen 2013.

NGFs ærespris ble for første gang utdelt under Vinterkonferansen 2013, og gikk til Ivar Ramberg.

Brøggerprisen for 2013 ble tildelt professor Roy Helge Gabrielsen, Universitetet i Oslo, på Vinterkonferansen i Oslo.

Norske Shells geopris 2013 ble tildelt Aubrey Roberts, masterstudent ved UiO, for foredraget Characterization of a new Ophthalmosaurid ichtyosaur from the Upper Jurassic of Spitsbergen.

Brøggerprisen for 2011 ble på Vinterkonferansen tildelt professor Tore Vorren ved Universitetet i Tromsø.

På Vinterkonferansen i Stavanger delte Torgeir Stordal ut Norske Shells Geopris for femte gang. Årets vinner ble masterstudent Espen Torgersen, Universitetet i Bergen, med foredraget “Evidence of multiphase igneous activity in the Sokndal lobe of the Bjerkrem-Sokndal layered intrusion.”

Store Norske-prisen 2009 er tildelt Torbjørn Ersfjord Bjørk for masteroppgaven "Quantification and modelling of deformation processes: Motivated by observations from the contact to the Hornelen Basin, Bremangerlandet".

Toffenprisen ble på Vinterkonferansen i Stavanger i januar tildelt førstekonservator Inge Bryhni ved Naturhistorisk museum.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk