NGF Profil og logo

Norsk Geologisk Forening fikk ny logo i jubileumsåret 2005.

Den nye logoen beholder geolog-hammeren som reflekterer tradisjonene og vår landbaserte virkelighet, hvor hammeren var ett av geologenes mest brukte verktøy. Det nye skaftet i hammeren representerer moderne geologiske arbeidsmetoder, hvor seismiske data har skjøvet hammeren noe i bakgrunnen og står frem som det viktigste verktøyet for petroleumsgeologene. Den seismiske trasen viser til store industrielle endringer og den nye virksomheten på kontinentalsokkelen. Samtidig demonstrerer den nye logoen at Norsk Geologisk Forening beveger seg mot integrasjon av de geovitenskapelige fagdisiplinene, og at den dermed også kan være en samlende forening for hele det norske geomiljøet.

På denne siden finner du nedlastbare former av logoen.
Dette er foreningens eiendom og den kan KUN brukes i foreningssammenheng som lokalavdelingsarrangement, produksjon av trykksaker mm.

 

Se vår PROFILMANUAL for regler og veiledning for bruk av logo, detaljer, fargekoder, font osv.

 

   

 

 

Her finner du forskjellige versjoner av logoen til nedlasting, både for trykk og skjerm, norsk og engelsk logo.

Klikk på linkene for å laste ned filen.


 oppslag1

 


 oppslag2

 


oppslag3

 

oppslag4

 

 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk