Geonytt 2/22 som høyoppløselig pdf (28,34MB):pdf: Forside Geonytt2 22 Geonytt 2/22 med redusert oppløsning (8,23MB): Forside Geonytt2 22

 

NGWM22 på Island ble holdt i forrige uke. Det ble rekord for antall påmeldte med 360 deltagere fra hele 20 land! Norge stilte totalt med 120 deltakere fra universitetene, NGU, Oljedirektoratet, konsulentselskaper og industri.

Med 296 abstrakt fordelt på 9 hovedtema ble det et stort program, med mange spennende foredrag. Det ble holdt 5 felles foredrag, 240 sesjonsforedrag og 53 posters.

Flere av medlemmene til NGF deltok både med foredrag og posters.

Kronikk av leder for Norsk Geoteknisk Forening (NGF) Trude Ørbech og leder for Norsk Geologisk Forening (NGF) Øystein Nordgulen.

Etter kvikkleireskredet i Gjerdrum har spørsmålet om hvordan vi (samfunnet) kan avdekke og forebygge fare for kvikkleireskred blitt mye diskutert. Dette var også et hovedtema i den offentlige utredningen som Gjerdrumutvalget nylig presenterte i NOU 2022-3. Der framheves det bl.a. at kartlegging av kvikkleiresoner og kunnskap om forebygging skal forbedres. For å oppnå dette er geologi og geoteknikk helt sentrale fagområder.

 

Geonytt 1/22 som høyoppløselig pdf (32,67MB): Forside Geonytt1 22Geonytt 1/22 med redusert oppløsning (3,15MB): Forside Geonytt1 22 

 

Det er åpnet for påmelding og innsending av abstrakt til NGWM22 som avholdes 11.-13. mai på sagaøya Island. De har satt opp flere ekskursjoner som det er mulig å delta på. Fristen for innsending av abstrakt er satt til 1. mars.

The registration and submission for abstract for NGWM22 are open. The conference will take place on Iceland on May 11th - 13th .  They will organice several excursions that you can attend. Deadline for submitting abstracts are set to March 1th.

"Landet blir til" beskriver Norges geologi, på land og på sokkelen, fra den spede begynnelse i fjern prekambrisk tid til prosessene som fortsatt foregår og former land og jord.

Geologi er læren om Jordas oppbygning og historie, et spennende fagfelt og nøkkelen til vårt lands rikdommer. Dette er en svært lærerik bok som tar oss igjennom vår geologiske historie.

Praktboken fikk ved første utgivelse i 2007 tildelt designerpris i gull!

Den trykte utgaven er utsolgt, men en slik unik bok bør selvfølgelig være tilgjengelig for geologi-interesserte leser.

NGF har derfor etter avtale med forfattere og illustratører valgt å gjøre innholdet gratis tilgjengelig. Ønsket er at boken kan leses både av studenter, som har den som pensum, og av alle andre som er interessert i geologi.

Alle kapitlene er lagret som PDF, og kan nå finnes for lesing her: Landet blir til

Den engelske utgaven "The Making of a Land - Geology of Norway", er fortsatt til salgs. Den kan kjøpes i vår nettbutikk

Landet blir til - Norges geologi ble utgitt av Norsk Geologisk Forening første gang i 2006, med andre opplag 2007. ISBN 978-82-92344-31-6.
Det ble gitt ut en 2. utgave i 2013, med en god del oppdateringer og et helt nytt kapittel. ISBN 978-82-92-39483-0.

Landet blir til gir en beskrivelse av Norge og den kloden vi bor på og lever av. Den er rikt illustrert med unike fotografier, tegninger og kart fra sør til nord.
Ettersom den norske utgaven fra 2013 nå er utsolgt så har NGF valgt, etter avtale med forfatterne / illustratører, å gjøre innholdet gratis tilgjengelig. Boka er bl.a. pensum i en rekke geologifag ved universitetene / høyskolene i Norge, og NGF er opptatt av at innholdet i boka fortsatt skal være tilgjengelig for studenter og andre interesserte.

Rettighetshaver/Copyright: © Norsk Geologisk Forening (NGF) og de enkelte forfatterne, illustratørene og fotografene.
Redaktører 2006: Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni og Arvid Nøttvedt
Redaksjonsstab 2006: Kristin Rangnes og Kristen Mørk
Redaktører 2013: Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni, Arvid Nøttvedt og Kristin Rangnes
Styringskomité: Inger Strass, Gunn Mangerud, Anthony Spencer, Leif Lømo
Grafisk utforming: Bjørg Inger Svendgård (NGU)
Ombrekking: Bjørg Inger Svendgård (NGU), Lara Rolseth (plenti design) og Unni Fjærestad (PDC Tangen)
Trykk: PDC Tangen AS

Vi får ofte henvendelser om bruk av bilder og henvisning til boken, og all tekst, bilder og illustrasjoner kan brukes når det siteres korrekt.

Sitering av boken:

Ramberg, I.B., Bryhni, I., Nøttvedt, A. og Rangnes. K. (red), Landet blir til - Norges geologi. 2. utg. Trondheim. Norsk Geologisk Forening. 656 s.

Enkeltkapitler: 
Nystuen, J.P. 2013. Jorda skifter ansikt - geologiske prosesser. I: Ramberg, I.B., Bryhni, I., Nøttvedt, A. og Rangnes. K. (red), Landet blir til - Norges geologi. 2. utg. Trondheim. Norsk Geologisk Forening. 656 s.

Illustrasjonene kan kan lastes ned på JPG-filer i middels PowerPoint-oppløsning her: Illustrasjoner LBT

Her kan alle kapitler ble lest, dette krever en PDF-leser. Noen av PDF'ene er store, så nedlasting kan ta litt tid.

Kapittel 1 - Innledning. Norges geologi fra urtid til nåtid.  Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni, Arvid Nøttvedt og Kristin Rangnes

Kapittel 2 - Jorda skifter ansikt - Geologiske prosesser.  Johan Petter Nystuen

Kapittel 3 - De eldste bergartene dannes. Jordas urtid; 4600-850 millioner år  Øystein Nordgulen og Arild Andresen

Kapittel 4 - Urtidskontinentet brytes opp. Seinprekambrium, fra urtid til oldtid; 850-541 millioner år  Johan Petter Nystuen

Kapittel 5 - Havet oversvømmer landet. Kambrium, ordovicium og silur - et yrende liv i havet; 541-419 millioner år. Hans Arne Nakrem og David Worsley

Kapittel 6 - En fjellkjede blir til. Oppbygningen av kaledoidene; ca. 500-405 millioner. Haakon Fossen, Rolf-Birger Pedersen, Steffen Bergh og Arild Andresen 

Kapittel 7 - Fjellkjede går til grunne. Kaledonidene brytes ned; 405-359 millioner år. Haakon Fossen, Winfried Dallmmann og Torgeir B. Andersen

Kapittel 8 - Vidstrakte sletter, kull og salt. Karbon og perm i nord; 359-252 millioner år. Arvid Nøttvedt ogg David Worsley.

Kapittel 9 . Vulkaner, forkastninger og ørkenklima. Osloriften og Nordsjøen i karbon og perm; 359-252 millioner år. Bjørn T. Larsen, Snorre Olaussen, Bjørn Sundvoll og Michel Heeremans. 

Kapittel 10 - Fra ørken til elveslette  - fra land til hav. Trias; 252-201 millioner år. Johan Petter Nystuen, Atle Mørk, Reidar Müller og Arvid Nøttvedt.

Kapittel 11 - Norge omkranses av kystsletter og deltaer. Tidlig- og mellomjura; 201-164 millioner år. Erik P. Johannessen og Arvid Nøttvedt 

Kapittel 12 - Grunnlaget for Norges oljerikdom. Seinjura, et øyhav vokser fram; 164-154 millioner år. Arvid Nøttvedt og Erik P. Johannessen.

Kapittel 13 - Høyt hav og lave horisonter. Kritt, jordas drivhustid; 145-66 millioner år. Harald Brekke og Snorre Olaussen.

Kapittel 14 - Av hav stiger landet. Paleogen og neogen, kontinentene av i dag formes; 66-2,6 millioner år. Ole J. Martinsen, Arvid Nøttvedt og Rolf-Birger Pedersen.

Kapittel 15 - Istider kommer og går. Pleistocen; 2,6 millioner - 11 700 år. Tore O. Vorren og Jan Mangerud.

Kapittel 16 - Norge av i dag trer fram. De siste 11 700 år - Holocen. Tore O. Vorren, Jan Mangerud, Lars H. Blikra, Atle Nesje og Harald Sveian.

Kapittel 17 - Hva vil fremtiden bringe? Geofarer, klimaendringer, landheving og kontinentforflytning. Ivar B. Ramberg, Eystein Jansen, Odleiv Olesen og Trond H. Torsvik. 

Kapittel 18 - Attraksjoner perler skapt gjennom milliarder av år. Halfdan Carstens.

Diverse geologiske kart 

Bibliografi

 

Nordic Geoscientist Award deles ut annethvert år i forbindelse med Nordic Winter Meeting.

Prisen deles ut til en nordisk geoforsker som i løpet av sin karriere har vært sterkt engasjert i samfunnet rundt oss, så vel som i spesifikke felt innen geovitenskapene.
Alle medlemmer av de nordiske geologiske foreningene kan foreslå kandidater. Innsendt forslag bør være på ca. 500 ord.
En jury, bestående av lederne for hvert av de nordiske geologiske foreningene vil vurdere forslagene og utarbeide en skriftlig uttalelse om beslutning av tildelingen.
Prisen vil bestå av et innrammet diplom og en gravert plate av en stein fra vertslandet.
Vinneren vil bli invitert til å holde et plenumsforedrag på vintermøtet i forbindelse med utdelingen av prisen.

Forslag til Nordic Geoscientist Award sendes til ngf[at]geologi.no  innen 15. februar 2022.

 

The Nordic Geoscientist Award is presented every second year in connection with the Nordic Winter Meeting.

The Award is presented to a Nordic geoscientist who has, in the course of his/her career, been strongly involved in the society around us, as well as in specific fields in the geosciences.
All members of the Nordic geological societies can propose candidates: proposals should be ca. 500 words.
A jury, consisting of the leaders of each of the Nordic geological societies, will consider the proposals and prepare a written statement on its decision on the Award.
The prize will consist of a framed diploma and an engraved plate of a rock from the hosting country.
The winner will be invited to hold a plenary lecture at the Winter Meeting in connection with presentation of the Award.

Proposals for the Nordic Geoscientist Award should be sent to ngf[at]geologi.no by February 15th 2022.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk