Geologitur - Fra fjell til tur

Hvordan ble den norske fjellrekken skapt? Hvordan kom Hallingskarvet rekende på en fjøl over vidden? Hvordan utformes landskapet med sine fjell, vidder og daler? Vi skal se fenomener som havstrender 1400 m o.h. og isbreens bevegelser, studere nydelige konglomerater, granitter, kalkrike bergarter og fjellflora. I løpet av tre dager skal vi bevege oss 1200 millioner år i geologihistorien, fra Finse til Flåmsdalen.

Med geologene, Thorbjørn Kaland og Vegard Vetti. 

Oppmøtested: Finsehytta, Finse 
Oppmøtetidspunkt: Samling på Finse

Torsdag 31. august 
Samling på Finse. Deltakerne kommer i løpet av formiddagen med tog fra Oslo eller Bergen. 
Vi presenterer turens program, den lokale geologi og snakker om skyvedekker samt etableringen av Hardangervidda. Tur til Jomfrunuten der vi kan se bølgerifler fra et tidligere havnivå. Vi vil óg få anledning til å studere Hallingskarvets karakteristiske topografi. 
Overnatting på Finsehytta.

Fredag 1. september 
Kvartærgeologi og glasiologi. Det unge landskapet. Vi skal nå studere isens modellering av det norske landskapet, dels i eksisterende morfologi og dels i pågående prosesser. Vi går inn til Blåisen, studerer ulike generasjoner av morener, bredesjøer, subglasial drenering og isens bevegelsesmønster. Det blir anledning til å gå i taulag inn på breen og oppleve dens beskaffenhet og bevegelser på nært hold.

Tog til Hallingskeid 
Middag, foredrag og overnatting på Hallingskeid

På Hallingskeid ligger de innerste fjordgrenene av Hardangerfjorden og Sognefjorden på det tetteste, innen en dagsturs distanse. I vest ligger Vossaskavlen som må forseres mot Voss, og i øst går dalføret over Finse mot Hallingdalen. Hallingskeid har derfor gjennom århundrer vært aktivt møtested for ferdsel mellom nord og syd, øst og vest. Dette ble forsterket ved byggingen av Bergensbanen da det ble etablert en liten by her med nødvendige servicetilbud. Vi skal følge sprene etter jernbaneingeniører, berggeologer og dyktige brobyggere og se hvordan de utnyttet geologien i et lite fremkommelig landskap.

Lørdag 2. september 
Lørdag skal vi studere konglomerater i Buerdalen

Søndag 3. september 
Vi går langs Rallarveien til Myrdal og videre ned til Flåm(ca 32 km). Her studerer vi stupbratte dallandskap, isbreer og elveerosjon, fjorddannelse, Kambrosiluriske bergarter, Lærdal-Gjendeforkastningen og strekningen av jordskorpen etter kaledonidene.

Hjemreise: søndag ettermiddag fra Flåm eller Myrdal, enten med Flåmsbanen opp til Bergensbanen, med hurtigbåt ut Sognefjorden til Bergen eller videre nordover, eller med ekspressbuss nordover mot Sognefjell og Trondheim.

Informasjon og påmelding finnes her: https://www.bergenoghordalandturlag.no/aktiviteter/89873/846603/ 

NGFs medlemmer har samme vilkår som DNT sine medlemmer.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk