Personvern - Privacy policy

Personopplysningsloven vil bli oppdatert i forbindelse med gjennomføringen av EUs personvernforordning (GDPR). GDPR trådde i kraft i EU 25. mai 2018, i Norge vil den bli innført tidligst juli. NGF har derfor oppdatert sin personvernerklæring.

The Personal Data Act will be updated in connection with the implementation of the EU Privacy Policy (GDPR). The GDPR applied in the EU on 25 May 2018, in Norway it will be applied in July. The Geological Society of Norway have due to this updated the Privacy policy.

 

NGF oppgir ikke personlige opplysninger til tredjepart, eller samler inn sensitive opplysninger.

Vi behandler følgende personlige opplysninger om medlemmer: Navn, adresse, fødselsdato, registreringsdato, bransjeinteresse, telefonnummer og e-postadresse.

 • Formålet med å behandle informasjon om deg er:
 • For å håndtere dine medlemsrettigheter (f.eks. På generalforsamlingen) i samsvar med NGFs vedtekter
 • At du kan oppfylle dine forpliktelser som medlem av foreningen, inkludert å betale kontingent.
 • For å behandle medlemsinformasjon - inkludert sending av nyhetsbrev
 • Vi kan drive foreningens aktiviteter, inkludert planlegging, implementering og oppfølging av dem
 • Å kunne planlegge og organisere sosiale arrangementer og aktiviteter
 • For å opprettholde historiske verdier for statistikk og lignende

NGF er behandlingsansvarlig, og sikrer at personlig informasjon behandles i samsvar med gjeldende lov.

Ønsker du ikke å motta nyhetsbrev med informasjon om konferanser og andre aktiviteter, gi tilbakemelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Benytt også denne eposten for spørsmål rundt lagret informasjon

Du kan lese hele personvernerklæringen : Personvernerklæring

 

NGF does not provide personal information to third parties, or collects sensitive information.

We treat the following personal information about members:Name, address, date of birth, registration date, trade interest, telephone number and e-mail address.

The purpose of processing information about you is:

 • To handle your membership rights (eg at the general assembly) in accordance with the NGF's Statues
 • So you can fulfill your obligations as a member of the society, including paying the membership-fee
 • To process member information - including sending newsletters
 • We can run the societies activities, including planning, implementation and follow-up of them
 • Being able to plan and organize social events and activities
 • To maintain historical values ​​for statistics

NGF is the controller and ensures that personal information is processed in accordance with applicable law.

If you do not wish to receive newsletters with information about conferences and other activities, please let us know at Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. This address can also be used for questions about personal information.

You can read the Privacy policy here: Privacy policy

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk