Toffenprisen 2019 til Reidar Müller

Reidar Müller og NGF president Janka Rom Reidar Müller og NGF president Janka Rom NGF

Reidar Müller mottok Norsk Geologisk Forenings Toffenpris, på årets vinterkonferanse i Bergen. Han mottar prisen for sin imponerende vilje og evne til å formidle geovitenskap til allmenheten i Norge, både til barn og voksne. Han representerer en uredd og kritisk stemme i offentligheten og har skrevet en lang rekke kronikker.

Toffenprisen ble opprettet av Norsk Geologisk Forening i 2002 og er oppkalt etter Professor Christoffer Oftedahl (”Toffen”), en av Norges fremste formidlere av geologifaget til studenter og allmennheten. Prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som gjennom foredrag, artikler eller på annet vis har bidratt vesentlig til popularisering av vitenskapelig forskning og faget mer generelt.

Et enstemmig styre i Norsk Geologisk Forening besluttet å gi Toffenprisen for 2019 til Reidar Müller (f. 1971). Han er utdannet geolog ved Universitet i Oslo (UiO), og har også tatt journalistutdanning ved Høgskolen i Oslo. I dag jobber han som frilans forfatter og forsker.

Reidar har siden studiedagene vært interessert i både den akademiske- økonomiske- og formidlings-siden av geologi. Dette har resultert i to bøker. I "Det som ble Norge" (2014) får leseren en god innsikt i forskningens vesen og forfatteren hever frem de personlige fortellingene til forskerne han er sammen med. I "Skogens historie" (2018) blir blant annet de geologiske aspektene ved skog og vegetasjonshistorie behandlet. Han har holdt mange populærvitenskapelige foredrag og skrevet populære artikler.

Han har i flere år skrevet forskningsjournalistiske artikler for Aftenposten, inkludert om geologiske temaer. Han har jobbet i akademia, oljebransjen, Forskningsrådet, Olje og energidepartementet og som journalist. Denne unike bakgrunnen er han ganske alene om i Norge.

Han blir omtalt som «en god ambassadør for faget og en rollemodell som formidler både i det populærvitenskapelige, akademiske og industrielle miljøet» og har en «god evne til popularisering av vitenskapelig forskning og faget generelt». Kombinert med en iver etter å kommunisere med alt fra interesserte pensjonister, geologiforeninger, barn og til studenter er han et overflødighetshorn av formidlerglede.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk