Personvernerklæring - oppdatert pr 14.05.2018

Personvernerklæring

Oppdatert dato:14.05.2018

1) Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Norsk Geologisk Forening (NGF) og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

NGF, ved generalsekretæren, er behandlingsansvarlig for foreningens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

NGF sitt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og d bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å utføre oppgaver med allmenn interesse slik som forskning eller statistikk.

2) Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato eller medlemshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er generalsekretæren som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3) Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger du selv oppgir til oss

Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, bransjeinteresse, fødselsdato og innmeldingsdato. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss angående ditt medlemskap.

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester/produkter du har. Dette gjelder informasjon registrert ved påmelding av konferanser, abonnement NJG og kjøp av bøker via vår nettbutikk.

4) Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger for å utvikle en best mulig medlemsorganisasjon og tilbud for deg. Informasjonen blir brukt til å håndtere dine medlemsrettigheter i samsvar med NGF sine rettigheter rundt f.eks. generalforsamlingen, men også slik at du kan oppfylle dine forpliktelser som medlem ved å betale kontingent. Vi trenger personopplysninger om bransjeforhold for å kunne organisere relevante konferanser, sosiale arrangement og aktiviteter som er av interesse. Vi vil kunne sende relevant informasjon om konferanser og medlemsinformasjon gjennom nyhetsbrev.

5) Deling av opplysninger

Vi deler ikke personopplysninger med andre selskap.

Unntaket er selskapet GeoPublishing som mottar adresseliste til mottakere av magasinet Geo.

Medlemmer vil bli kontaktet dersom det er behov for å dele personopplysninger med fremtidige samarbeidspartnere.

6) Overføring av personopplysninger til utlandet

Personopplysningene dine blir ikke overført til utlandet.

7) Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse.

Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på ngf[at]geologi.no. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette.

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht. personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15. Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller iht. GDPR art 18.

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på ngf[at]geologi.no

8) Sletting av persondata

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette via e-post til ngf[at]geologi.no.
*Vi forbeholder oss retten til å nekte sletting dersom du står oppført som aktivt medlem eller kontaktperson for en av våre samarbeidspartnere / kunder.
**Vi forbeholder oss retten til å nekte sletting dersom du har handlet hos oss som privatperson for mindre enn 5 år siden, regnet etter endt regnskapsår – av regnskapsmessige hensyn.

9) Sikring av persondata

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending. Vi benytter SSL sikkerhetssertifikat på vår nettside og service web slik at data og informasjonen er kryptert.
Vi har inngått en databehandleravtale med Team Data System AS som leverer medlemssystemet Focus som vi benytter.

10) Særlig om markedsføring i e-post, post og sosiale medier

Dersom du har et aktivt medlemskap hos oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende konferanser, nye utgivelser av NJG, og evt. nye bøker fra oss, via e-post, post/brev og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt medlemskap, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Dine persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom en e-post til ngf[at]geologi.no

11) Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

12) Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

13) Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig i Norsk Geologisk Forening er generalsekretær Ann Mari Husås.

Epost: ann.mari.husaas[at]geologi.no.

Telefon: +47 73 90 44 68

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på ngf[at]geologi.no.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk